Friday, 28 September 2007

RU-BA-RU

rahat tab hogi jab
ru-ba-ru milenge,
yeh bhi koi milna hai??????

No comments: